Memahami Liberalisme


Liberalisme merupakan suatu bentuk pemikiran yang bertunjangkan kebebasan sebagai konsepnya . Jika dikaji lebih mendalam tentang liberalisme , maka kita akan dapati bahawa terlalu banyak definisi dan pandangan terhadap ideologi ini berbeza mengikut tokoh-tokoh tertentu . Maka ,penulisan kali ini bukanlah sesuatu pencerahan apa itu liberalisme apatah lagi jika ingin difahami apa hakikat liberalisme itu , bagaimana rupanya dan sebagainya sebaliknya sebagai pandangan peribadi hasil kajian yang bagi penulis mash belum mendalam . Kaji dan terus mengkaji.

LIBERALISME DALAM LIPATAN REINASSANCE

Liberalisme sering kali dikaitkan dengan peristiwa yang berlaku di Eropah suatu ketika dahulu iaitu ketika masyarakat Eropah dilanda zaman kegelapan . Masyarakat eropah ketika itu berasa tertindas dan terkongkong dek kerana terikat dengan kuasa gereja yang dianggap maha agung ketika itu . Kediktatoran kuasa gereja yang ditampilkan ketika itu menyebabkan mana-mana idea mahupun kenyataan yang bercanggah dengan gereja dianggap salah dan sesat sehinggakan pelakunya itu dihukum seperti mana yang pernah terjadi kepada saintis terkemuka Gallilo Gallilei apabila beliau mengeluarkan idea heliosentrik.

Oleh hal yang demikian,muncul suatu golongan yang dinamakan protestan menentang penindasan kebebasan pemikiran manusia oleh kuasa gereja . Bagi mereka , manusia perlu bebas daripada kuasa gereja ( agama ) supaya menjadi lebih maju dan bertamadun .Sebelum mencapai tahap itu (memisahkan kehidupan daripada agama = sekularisme ) , unsur-unsur liberalisme dicucuk dalam kehidupan supaya masyarakat berani menentang kuasa gereja . Gerakan reformasi ini dipimpin oleh Martin Luther .  Kesannya , masyarakat eropah akhirnya keluar daripada kepompong ini dan mencetuskan suatu zaman iaitu Zaman Reinassance . Tamadun eropah yang dahulunya dipandang hina dan jijik akhirnya membangun ibarat cendawan tumbuh selepas hujan . Melihat perihal itu,maka tamadun lain menerima tempias liberalisme apabila mempercayai bahawa sesuatu ketamadunan itu menjadi lebih baik apabila tidak diikat dengan agama.

Ketamadunan Islam juga turut terlibat dengan tempias ini . Buktinya telah lahir beberapa tokoh –tokoh Islam yang mengetengahkan idea Islam Liberal ini seperti Ali Abdul Raziq . Lantaran daripada peristiwa ini,maka istilah liberal menjadi negatif dalam pemikiran masyarakat .

TAHAP KEBEBASAN

Walaubagaimana pun,masih ada beberapa tokoh yang cuba menjernihkan semula kefahaman terhadap ideologi ini . Bagi mereka , Liberalisme perlu dibezakan dengan Islam Liberal . Liberalisme merupakan satu bentuk pemikiran yang bersifat umum manakala Islam Liberal adalah kesan daripada sifat yang umum tadi . Sesetengah individu berpendapat bahawa kebebasan akal itu sendiri memerlukan batas dalam berfikir dan begitu juga sebaliknya.

Bahkan , ada juga yang mengatakan bahawa Islam itu sendiri sudah liberal sifatnya tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak . Maka,di sinilah pertembungan antara perbezaan kefahaman liberalisme . Bagi mereka yang berpendapat bahawa Islam itu meraikan kebebasan dalam berfikir , terdapat banyak ayat Al-Quranul Karim yang menyentuh tentang ini seperti yang dilakarkan menerusi firman Allah SWT

"Katakanlah (wahai Muhammad); Perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya)"

 ( Surah Yunus 101 )

"Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya  dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? (Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada".

( Surah Al Hajj 46).

Dan banyak lagi ayat Al-Quran yang menyarankan manusia supaya berfikir . Tidak kurang juga ayat-ayat cabaran daripada Allah SWT seperti  “Afala Ta’qilun “ ( Apakah kamu tidak berfikir ) yang membawa signifikannya berfikir dalam diri manusia . Inilah pertembungan yang sangat vital yang perlu difahami bahawa Islam tidak menolak Liberalisme selagi mana kebebasan tersebut berada di dalam lingkungan syariat . Permasalahan timbul apabila batas-batas syariat tidak dipatuhi , akal kepala lutut itu yang diagungkan .

FALSAFAH  EKONOMI – POLITIK

Liberalisme juga dikatakan merupakan suatu sistem ekonomi politik . Mengapa ia dinamakan ekonomi – politik ? kerana daripada sistem ekonomi , ia kemudiannya mampu memberikan efek campur tangan dalam hal politik seterusnya memberi kesan kepada rupa masyarakat yang dibentuk . Sistem ekonomi liberalis kebiasaannya disebut sebagai sistem kapitalis . Antara tokoh yang memberikan sumbangan besar kepada sistem ekonomi liberalis ini ialah FA Hayek .

Persoalannya , bagaimanakah sistem ini mampu mengambil bahagian atau campur tangan dalam politik ? Dalam suatu buku pro-sosialis yang menghuraikan 11 jurus kapitalisme , ada menyebutkan bahawa ahli kapitalis / liberalis ini akan mula mencampur urusan politik apabila mereka ingin mengembangkan ekonomi mereka . Pada suatu tahap , mereka ( kapitalis/liberalis ) ini menyedari bahawa untuk mengembangkan ekonomi mereka di peringkat Negara mahupun antarabangsa ,mereka perlu menguasai sumber bahan mentah , maka di situ timbulnya keperluan untuk meletakkan ahli-ahli politik yang mendokong ideologi ini dalam plihanraya supaya penguasaan tersebut dapat disusun aturkan . Kita juga sering mendengar bahawa rupa masyarakat yang akan terbentuk kesan daripada ekonomi ini ialah yang kaya tetap terus kaya dan miskin terus dengan kemiskinan .

Namun , di sana sudah pastinya ada perbahasan dan penghujahan daripada pro-liberalis yang menafikan keburukan sistem ini . Sangat menarik untuk dibincangkan berkenaan pertembungan ekonomi sosialis dengan liberalis namun penulisan kali ini hanyalah sekadar untuk memberi gambaran awal tentang pertembungan ini maka selanjutnya , boleh dikaji dengan lebih mendalam.

Dalam sistem ekonomi liberalis , terdapat beberapa konsep yang sangat menarik untuk ditelaah juga dibincangkan seperti Kebebasan Individu , Kebertanggungjawaban , Ekonomi Pasar & Perdagangan Bebas , Tatanan Spontan ( Spontaneous Order ) , Kerajaan Terbatas , Non-intervention.

TUNTUTAN ASAS

Untuk mendalami liberalisme juga , kita perlu mengetahui beberapa tuntusan asas yang sentiasa diberikan penekanan .

1-      Kebebasan Maklumat
Kebebasan untuk mendapatkan maklumat (cth. Maklumat tentang belanjawan atau pemberian tender kerajaan.

2-      Kebebasan Beriktikad
Kebebasan menganut agama / aliran agama / mazhab agama / tidak beragama / faham / falsafah politik / ideologi politik

3-       Kebebasan Akademik
Kebebasan penuh untuk melakukan kajian / penyelidikan dalam bidang ilmiah

4-      Kebebasan Bersuara
Kebebasan meluahkan pandangan terutama menerusi media massa ( akhbar,TV,radio) , karya penulisan sastera dan bukan sastera , karya seni tampak ( lukisan ) dan seni persembahan ( teater , musik ).

5-      Kebebasan Berasosiasi
Juga disebut sebagai kebebasan berhimpun iaitu kebebasan untuk berkelompok , berpersatuan , berpertubuhan ( termasuk parti politik ) .


Rujukan
-          Sejarah Pemikiran 1 ( Sumber Ilmu , Perbandingan Ideologi dan Orde Baru Dunia ), Dr Sulaiman Noordin , Universiti Kebangsaan Malaysia
-          Liberalisme (Pengenalan ringkas dalam lakaran & gambar ) , Al-Mustaqeem M.Radhi , Sri Murniati , Institut Kajian Dasar
-          Kolektif Pop Zine Inqilab , Vol 5


0 comments:

Post a Comment